1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
  ท่านต้องการรับข้ิิอมูลข่าวสารด้วยวิธีใดมากที่สุด

 ผ่านอีเมลล์
 ส่งผ่าน SMS
 ทางโทรศัพท์
 หนังสือพิมพ์
 ทีวี
  
 
 
MOBILE UNIT FOR FOODSAFETY AND HELTH PRODUCT SAFETY
 
 


ลำดับที่ รายละเอียด วันที่
21
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย ณ ตลาดภาวนา เขตห้วยขวาง 3 กุมภาพันธ์ 2558
22
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับน้ำมันทอดซ้ำ ณ ตลาดนัดสตรีวิทยา2 เขตลาดพร้าว 5 กุมภาพันธ์ 2558
23
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยและวิธีการลดสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลงด้วยวิธีการล้างผัก ณ ตลาดวัฒนานันท์ เขตดอนเมือง 6 กุมภาพันธ์ 2558
24
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับน้ำมันทอดซ้ำ ณ ตลาดวัดแขก เขตบางรัก 9 กุมภาพันธ์ 2558
25
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยและวิธีการลดสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลงด้วยวิธีการล้างผัก ณ ตลาดเก่าเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ 11 กุมภาพันธ์ 2558
26
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย ณ ศาลเจ้าเล่งป๋วยเอี๊ยะ เขตสัมพันธวงศ์ 16 กุมภาพันธ์ 2558
27
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยและวิธีการลดสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลงด้วยวิธีการล้างผัก ณ ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน 17 กุมภาพันธ์ 2558
28
อบรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี 2558 ณ เทศบาลนครปากเกร็ด 20 กุมภาพันธ์ 2558
29
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับน้ำมันทอดซ้ำ ณ ตลาดนัดกรุงเทพ - นนทบุรี เขตบางซื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2558
30
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับฉลากโภชนาการ ณ โรงเรียนเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง 24 กุมภาพันธ์ 2558
31
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย ณ ตลาดประชานิเวศน์ เขตจตุจักร 25 กุมภาพันธ์ 2558
32
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยและวิธีการลดสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลงด้วยวิธีการล้างผัก ณ ตลาดดาวคะนอง เขตสี่แยกบ้านแขก 26 กุมภาพันธ์ 2558
33
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย ณ ตลาดบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน 5 มีนาคม 2558
34
กิจกรรมสายสืบผักสด โดยเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการล้างผักเพื่อลดสารพิษตกค้างในผัก ผลไม้ ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน 9 มีนาคม 2558
35
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย ณ ตลาดศรีย่าน เขตดุสิต 10 มีนาคม 2558
36
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย ณ ตลาดราชวัตร เขตดุสิต 10 มีนาคม 2558
37
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับฉลากโภชนาการ ณ The mall รามคำแหง เขตวังทองหลาง 12 มีนาคม 2558
38
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย ณ ตลาดสามย่าน เขตปทุมวัน 17 มีนาคม 2558
39
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับฉลากโภชนาการ ณ The mall บางแค เขตภาษีเจริญ 23 มีนาคม 2558
40
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับฉลากโภชนาการ ณ The mall ท่าพระ เขตธนบุรี 23 มีนาคม 2558

จำนวนข้อมูล 72 รายการ 1| 23| 4|      
 
 
 
 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร | www.foodsafetymobile.org
Satellite phone for maritime