1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
  ท่านต้องการรับข้ิิอมูลข่าวสารด้วยวิธีใดมากที่สุด

 ผ่านอีเมลล์
 ส่งผ่าน SMS
 ทางโทรศัพท์
 หนังสือพิมพ์
 ทีวี
  
 
 
MOBILE UNIT FOR FOODSAFETY AND HELTH PRODUCT SAFETY
 
 


ลำดับที่ รายละเอียด วันที่
61
อบรมอย.น้อย ภูมิภาคประจำปี 2558 ณ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 29 พฤษภาคม 2558
62
งานมหกรรมอย.น้อย ประจำปี 2558 ในวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 4 มิถุนายน 2558
63
อบรมอย.น้อย ภูมิภาคประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมจตุรมิตร โรงพยาบาลกบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 24 มิถุนายน 2558
64
อบรมสุขาภิบาลอาหาร ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ณ เขตสายไหม 25 มิถุนายน 2558
65
งานมหกรรมอย.น้อย ประจำปี 2558 ในวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2558 ณ จังหวัดตรัง 22 มิถุนายน 2558
66
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ลดปัญหาเด็กอ้วน ในวันที่ 6 -7 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร 6 กรกฎาคม 2558
67
อบรมเชิงปฏิบัติเพื่อจัดทำแผนบูรณาการ"ปฏิบัติซ้อนน้ำมันทอดซ้ำ"ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ในวันที่ 7 - 10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง 7 กรกฎาคม 2558
68
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 ณโรงเรียนเซนต์เทเรซา เขตหนองจอก 14 กรกฎาคม 2558
69
จัดบูธกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 13 สิงหาคม 2558
70
อบรมเรื่องอาหารปลอดภัย ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย จังหวัดสมุทรปราการ 18 สิงหาคม 2558
71
งานมหกรรมสุขภาพคุ้มครองผู้บริโภค 2015 วันที่ 21-22 สิงหาคม 2558 ณ สุราษฎร์ธานีฮอลล์ ชั้น 4 ห้างเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 สิงหาคม 2558
72
จัดบูธเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต 3 กันยายน 2558

จำนวนข้อมูล 72 รายการ 1| 2| 3| 4|      
 
 
 
 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร | www.foodsafetymobile.org
Satellite phone for maritime