1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
  ท่านต้องการรับข้ิิอมูลข่าวสารด้วยวิธีใดมากที่สุด

 ผ่านอีเมลล์
 ส่งผ่าน SMS
 ทางโทรศัพท์
 หนังสือพิมพ์
 ทีวี
  
 
 
MOBILE UNIT FOR FOODSAFETY AND HELTH PRODUCT SAFETY
 
 
 
 
ลำดับที่ หัวข้อ
1
สารปนเปื้อนในอาหารและเครื่องดื่ม
2
ชุดทดสอบความปลอดภัยอาหารเบื้องต้น
3
โภชนาการอาหาร
4
ฉลากอาหาร / ฉลากโภชนาการ
5
อื่นๆ
6
วิธีลดสารพิษตกค้างในผัก ผลไม้

จำนวนข้อมูล 6 รายการ 1     
 
 
 
 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร | www.foodsafetymobile.org
Satellite phone for maritime