1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
  ท่านต้องการรับข้ิิอมูลข่าวสารด้วยวิธีใดมากที่สุด

 ผ่านอีเมลล์
 ส่งผ่าน SMS
 ทางโทรศัพท์
 หนังสือพิมพ์
 ทีวี
  
 
 
MOBILE UNIT FOR FOODSAFETY AND HELTH PRODUCT SAFETY
 
  / ฉลากอาหาร / ฉลากโภชนาการ / เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์
 
 
หัวข้อ
photo เอกสารประกอบการอบรมฉลากโภชนาการแบบ GDA

ในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารทั่วประเทศ (Mobile Unit for Food Safety) ครั้งที่ 14 ณ โรงแรมคำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ดาวน์โหลด
........................................................................................................................................................................................................
photo สื่อประชาสัมพันธ์ GDA (Brochur)

รายละเอียดการอ่านฉลากโภชนาการแบบ GDA ในรูปแบบของ Brochur
ดาวน์โหลด
........................................................................................................................................................................................................
photo สื่อประชาสัมพันธ์ฉลากโภชนาการ (Roll up)

วิธีการอ่านฉลากโภชนาการ และวิธีการคำนวณสัดส่วนของพลังงานที่ควรได้รับต่อวันในรูปแบบของ Roll up
ดาวน์โหลด
........................................................................................................................................................................................................
photo อาหารสุขภาพกับการเกิดโรค past 1

อธิบายความหมายของอาหารสุขภาพ พลังงานที่ควรได้รับต่อวัน และพลังงานในอาหาร
ดาวน์โหลด
........................................................................................................................................................................................................
photo อาหารสุขภาพกับการเกิดโรค past 2

โรคที่เกิดจากการรับประทานอาหารไม่สมดุล วิธีการรับประทานอาหารไม่ให้เกิดโรค และวิธีการรับประทานอาหารเมื่อเกิดโรคแล้ว
ดาวน์โหลด
........................................................................................................................................................................................................
photo เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ฉลากหวาน มัน เค็ม (GDA) 2-1

เนื้อหาเกี่ยวกับฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และฉลากโภชนาการแบบ GDA ตัวอย่างการคำนวณพลังงานและสารอาหาร
ดาวน์โหลด
........................................................................................................................................................................................................
photo เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ฉลากหวาน มัน เค็ม (GDA) 2-2

ตัวอย่างการคำนวณพลังงานและสารอาหาร (ต่อ)
ดาวน์โหลด
........................................................................................................................................................................................................
photo เอกสารประกอบกิจกรรมภาคปฏิบัติ (Workshop)

รายละเอียดกิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และความเข้าใจมากขึ้น มีทั้งหมด 3 ฐานกิจกรรม
ดาวน์โหลด
........................................................................................................................................................................................................
photo สื่อประชาสัมพันธ์ฉลากโภชนาการแบบ GDA (Roll up)

รายะละเอียดอาหารที่ต้องแสดงฉลาก ประโยชน์ของการแสดงฉลาก เงื่อนไขและรูปแบบการแสดงฉลากโภชนาการแบบ GDA
รายละเอียด
........................................................................................................................................................................................................
photo คู่มือทำได้ไม่ยาก ฉลากโภชนาการ(ฉบับปรับปรุง)

คู่มือฉบับนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับฉลากโภชนาการ การคิดคำนาณเปอร์เซ็นต์ของสารอาหารต่างๆ ที่ต้องแสดงบนฉลาก
รายละเอียด
........................................................................................................................................................................................................
photo สื่อประชาสัมพันธ์ฉลากโภชนาการแบบGDA (Roll up)

รายละเอียดอาหารที่ต้องแสดงฉลากประโยชน์ของการแสดงฉลาก เงื่อนไขและรูปแบบการแสดงฉลากโภชนาการแบบGDA
ดาวน์โหลด
........................................................................................................................................................................................................
photo สื่อประชาสัมพันธ์ฉลากโภชนาการแบบGDA (Roll up)ฉบับพลังงาน


ดาวน์โหลด
........................................................................................................................................................................................................
photo สื่อประชาสัมพันธ์ฉลากโภชนาการแบบGDA (Roll up)ฉบับโซเดียม


ดาวน์โหลด
........................................................................................................................................................................................................
photo สื่อประชาสัมพันธ์ฉลากโภชนาการแบบGDA (Roll up)ฉบับน้ำตาล


ดาวน์โหลด
........................................................................................................................................................................................................
photo สื่อประชาสัมพันธ์ฉลากโภชนาการแบบGDA (Roll up)ฉบับไขมัน


ดาวน์โหลด
........................................................................................................................................................................................................
photo สื่อประชาสัมพันธ์ฉลากไอโอดีน(Roll up)ฉบับความต้องการไอโอดีน


ดาวน์โหลด
........................................................................................................................................................................................................
photo สื่อประชาสัมพันธ์ฉลากไอโอดีน(Roll up)ฉบับความสำคัญ


ดาวน์โหลด
........................................................................................................................................................................................................
photo สื่อประชาสัมพันธ์ฉลากไอโอดีน(Roll up)ฉบับอาหารที่มีไอโอดีน


ดาวน์โหลด
........................................................................................................................................................................................................
photo สื่อประชาสัมพันธ์ฉลากไอโอดีน(Roll up)ฉบับไอโอดีนสำคัญอย่างไร


ดาวน์โหลด
........................................................................................................................................................................................................
photo การประชุม


รายละเอียด
........................................................................................................................................................................................................

จำนวนข้อมูล 20 รายการ 1     
 
 
 
 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร | www.foodsafetymobile.org
Satellite phone for maritime