1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
  ท่านต้องการรับข้ิิอมูลข่าวสารด้วยวิธีใดมากที่สุด

 ผ่านอีเมลล์
 ส่งผ่าน SMS
 ทางโทรศัพท์
 หนังสือพิมพ์
 ทีวี
  
 
 
MOBILE UNIT FOR FOODSAFETY AND HELTH PRODUCT SAFETY
 
  / ฉลากอาหาร / ฉลากโภชนาการ / คู่มือฉลาก
 
 
หัวข้อ
photo คู่มือการจัดทำฉลาก GDA ฉบับผู้ประกอบการ

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้และความเข้าใจเรื่องข้อกำหนดและเงื่อนไขการแสดงฉลากโภชนาการแบบ GDA เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
รายละเอียด
........................................................................................................................................................................................................
photo คู่มือจากพื้นฐานโภชนาการ สู่ฉลากหวานมันเค็ม

เข้าใจถึงความรู้พื้นฐานทางด้านโภชนาการ ความต้องการพลังงานและสารอาหาร การเลือกรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยตลอดจนการอ่านฉลากโภชนาการและฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ(หวาน มัน เค็ม)
รายละเอียด
........................................................................................................................................................................................................
photo คู่มือรณรงค์ให้ความรู้เรื่องฉลากโภชนาการสำหรับ อ.ย.น้อย

เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน ความเข้าใจด้านการอ่านฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ พร้อมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ได้
รายละเอียด
........................................................................................................................................................................................................
photo คู่มือรณรงค์ให้ความรู้เรื่องฉลากโภชนาการ สำหรับ อสม.และประชาชน

เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำข้อมูลมาแปรผลเพื่อตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม ซึ่งคู่มือเล่มนี้จะเป็นเครื่องมือให้ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารให้เหมาะสมกับตนเองได้
รายละเอียด
........................................................................................................................................................................................................
photo การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายเกี่ยวกับฉลาก

วันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ.2557 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
รายละเอียด
........................................................................................................................................................................................................
photo การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายเกี่ยวกับฉลาก

วันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ.2557 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
รายละเอียด
........................................................................................................................................................................................................

จำนวนข้อมูล 6 รายการ 1     
 
 
 
 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร | www.foodsafetymobile.org
Satellite phone for maritime