1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
 
  ท่านต้องการรับข้ิิอมูลข่าวสารด้วยวิธีใดมากที่สุด

 ผ่านอีเมลล์
 ส่งผ่าน SMS
 ทางโทรศัพท์
 หนังสือพิมพ์
 ทีวี
  
 
 
MOBILE UNIT FOR FOODSAFETY AND HELTH PRODUCT SAFETY
 
  / สารปนเปื้อนในอาหารและเครื่องดื่ม / น้ำมันและไขมัน
 
 
หัวข้อ
photo น้ำมันทอดซ้ำ...เสี่ยงมะเร็ง


ดาวน์โหลด
........................................................................................................................................................................................................
photo แผ่นพับน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ...ภัยซ้ำซากที่อยากหลีกเลี่ยง

โดย สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ดาวน์โหลด
........................................................................................................................................................................................................
photo อะคลิลาไมด์ มัจจุราชเงียบ


ดาวน์โหลด
........................................................................................................................................................................................................
photo น้ำมันทอดซ้ำ...อันตรายก้นครัว


ดาวน์โหลด
........................................................................................................................................................................................................

จำนวนข้อมูล 4 รายการ 1     
 
 
 
 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร | www.foodsafetymobile.org
Satellite phone for maritime