1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
  ท่านต้องการรับข้ิิอมูลข่าวสารด้วยวิธีใดมากที่สุด

 ผ่านอีเมลล์
 ส่งผ่าน SMS
 ทางโทรศัพท์
 หนังสือพิมพ์
 ทีวี
  
 
 
MOBILE UNIT FOR FOODSAFETY AND HELTH PRODUCT SAFETY
 
   
 
 


photo สื่อประชาสัมพันธ์ฉลากไอโอดีน(Roll up)

รายละเอียดอาหารที่ต้องเติมไอโอดีน ประโยชน์ของไอโอดีนและผลกระทบเมื่อร่างกายขาดไอโอดีน
อ่านต่อ
........................................................................................................................................................................................................
photo สื่อประชาสัมพันธ์ฉลากโภชนาการแบบGDA (Roll up)

รายละเอียดอาหารที่ต้องแสดงฉลาก ประโยชน์ของการแสดงฉลาก เงื่อนไขและรูปแบบการแสดงฉลากโภชนาการแบบGDA
อ่านต่อ
........................................................................................................................................................................................................
photo รวมเอกสารประกอบการบรรยาย

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ โดย สำนักงานคุณะกรรมการอาหารและยา
อ่านต่อ
........................................................................................................................................................................................................
photo เอกสารประกอบการอบรมการจัดทำฉลากโภชนาการ และฉลากโภชนาการแบบ GDA

เมื่อวันที่ 21,24 และ 25 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อ่านต่อ
........................................................................................................................................................................................................
photo Roll Up ตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ

โดย สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อ่านต่อ
........................................................................................................................................................................................................
photo แผ่นพับน้ำตู้หยอดเหรียญ

โดย สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อ่านต่อ
........................................................................................................................................................................................................
photo คู่มือการตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ

โดย สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อ่านต่อ
........................................................................................................................................................................................................
photo เล่มสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย ประจำปี 2555

เอกสารวิชาการฉบับนี้ นำเสนอสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ณ สถานที่จำหน่าย ประจำปี 2555 โดยหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อ่านต่อ
........................................................................................................................................................................................................
photo เอกสารชี้แจงการลงฐานข้อมูลและการแยกประเภทอาหาร

เอกสารประกอบการชี้แจง เรื่อง "การลงฐานข้อมูลและการแยกประเภทอาหาร" ในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายหน่วยเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 15
อ่านต่อ
........................................................................................................................................................................................................
photo รายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาโรคขาดไอโอดีน

รายละเอียดการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนที่ผ่านมา (พ.ศ.2553-2555) และแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในอนาคต
อ่านต่อ
........................................................................................................................................................................................................
photo คู่มือทำได้ไม่ยาก ฉลากโภชนาการ(ฉบับปรับปรุง)

คู่มือฉบับนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับฉลากโภชนาการ การคิดคำนาณเปอร์เซ็นต์ของสารอาหารต่างๆ ที่ต้องแสดงบนฉลาก
อ่านต่อ
........................................................................................................................................................................................................
photo เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์การกล่าวอ้างทางโภชนาการ

เอกสารประกอบการอบรม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อ่านต่อ
........................................................................................................................................................................................................
photo สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารผละผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย

เอกสารวิชาการฉบับนี้ นำเสนอสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ณ สถานที่จำหน่าย โดยหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อ่านต่อ
........................................................................................................................................................................................................
photo เอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ และคู่มือต่างๆ ของฉลากโภชนาการ

เจ้าหน้าที่และผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ และคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฉลากโภชนาการและฉลากโภชนาการแบบจีดีเอได้ที่นี่
อ่านต่อ
........................................................................................................................................................................................................

จำนวนข้อมูล 34 รายการ 1| 2|      
 
 
 
 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร | www.foodsafetymobile.org
Satellite phone for maritime