1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
  ท่านต้องการรับข้ิิอมูลข่าวสารด้วยวิธีใดมากที่สุด

 ผ่านอีเมลล์
 ส่งผ่าน SMS
 ทางโทรศัพท์
 หนังสือพิมพ์
 ทีวี
  
 
 
MOBILE UNIT FOR FOODSAFETY AND HELTH PRODUCT SAFETY
 
 

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ทีมงาน
เครือข่าย
  หน่วยเคลื่อนที่ฯ
   
ผลการดำเนินการ
ผลงานเด่นประจำเดือน
สรุปผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานการวิจัย
  การสำรวจสถานการณ์การแสดงข้อมูลโภชนาการในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที
   
สาระน่ารู้ผู้บริโภค
สารปนเปื้อนในอาหารและเครื่องดื่ม
  น้ำมันและไขมัน
  น้ำตู้
ชุดทดสอบความปลอดภัยอาหารเบื้องต้น
โภชนาการอาหาร
  วัตถุดิบจากธรรมชาติ
  สารอาหารอื่นๆ
ฉลากอาหาร / ฉลากโภชนาการ
  เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์
  คู่มือฉลาก
อื่นๆ
วิธีลดสารพิษตกค้างในผัก ผลไม้
  แผ่นพับวิธีการล้างผัก ผลไม้
   
 
ฐานข้อมูลสถานการณ์อาหารปลอดภัย
รับสมัครงาน
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
โครงสร้างเว็บไซต์


 
 
 
 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร | www.foodsafetymobile.org
Satellite phone for maritime